Kostol sv. Michala – reštaurovanie oltára, obnova maľby a rekonštrukcia organa

Začiatkom decembra minulého roku sa realizovali viaceré činnosti súvisiace s interiérom kostola sv. Michala archanjela. Po ukončení druhej etapy reštaurovania hlavného oltára kostola boli osadené sochy na oltári a to dvaja anjeli na volútových podstavcoch a ústredná socha patróna kostola a farnosti sv. Michala archanjela s dvoma diablami Tak ako v prvej etape realizátorom umeleckého reštaurovania bol akademický sochár Milan Flajžík s pomocným kolektívom pracovníkov. V tomto roku sa plánuje pokračovať v 3. etape reštaurovania hlavného oltára vo farskom kostole, ktorá zahŕňa štyri sochy: apoštol Pavol, archanjel Rafael, anjel strážny a apoštol Peter.

Po obnove maľby svätyne kostola sa začiatkom decembra začala a v tomto roku pokračuje umelecko – remeselná obnova stropných malieb z roku 1935. Rovnako ako v prípade obnovy maľby vo svätyni je aj táto obnova financovaná z prostriedkov sponzora za čo mu patrí už teraz veľké poďakovanie. Obnovu maľby realizuje firma Stavbal.

Začiatkom decembra 2020 prevzala organ kostola na opravu firma Bc. Josefa Pešavu z Trhovej Kamenice v ČR. Realizátor opravy organa je skúsená firma, ktorá úspešne vykonala opravu organa vo filiálnom kostole v Bašovciach.

Všetky činnosti súvisiace s opísanými aktivitami v kostole sv. Michala archanjela po stránke organizačnej zabezpečuje Farnosť Pobedim. Poďakovanie veriacich, ale aj obyvateľov obce Pobedim patrí správcovi farnosti vdp. Ľubošovi Tvrdému za doterajšie úsilie o zachovanie nášho kultúrneho dedičstva.

Ivan Pastorek

Foto: M. Kucmanová, Ľ. Tvrdý, E. Pogranová, M. Kyselica, J. Balaj. M. Flajžík, I. Pastorek