Ľudová hudba, koledy a zvyky v kostole sv. Michala archanjela

Ľudová hudba Rovenec z Nového Mesta nad Váhom sa na tohoročný sviatok Zjavenia Pána / Troch kráľov / predstavila návštevníkom kostola sv. Michala v programe Ptesajte šecci ludjá s vianočnými koledami a vinšami z Nového Mesta nad Váhom a z okolia, teda aj z našej obce.

Ľudovú hudbu a hostí skupiny privítal správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý, ktorý za pekný program v závere i zaďakoval. Poďakovaním skupiny bol i úprimný potlesk návštevníkov hodnotnej kultúrnej akcie. Obdiv si zaslúžil i desaťročný primáš hudby. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim, osobitne Mgr. Márii Mizerákovej, vedúcej ľudovej hudby.

Po vystúpení sa návštevníci sa zohriali trojkráľovým punčom, čajom a sladkým ako aj slaným pečivom.

Text: I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová