Mikuláš v našej škole

Tak ako po iné roky aj tento rok naše deti neobišiel Mikuláš. Vďaka Mikulášskym balíčkom od Obce Pobedim a od Farského úradu v Pobedime mohli naše deti na 1. stupni a v materskej škole navštíviť Mikuláš spolu s anjelom a čertom v priestoroch školy. V rozžiarených očkách bolo vidieť radosť, trošku aj vyplašenosť, ale to všetko k tomu patrí. Deti predviedli Mikulášovi, čo sa naučili a zároveň sa aj odfotili. Ostatní žiaci si tieto balíčky nájdu vo svojich triedach po návrate do školy. Okrem toho sa chceme poďakovať aj pánovi Čopovi, ktorý taktiež prispel sladkosťami pre naše deti. Ešte raz srdečne ďakujeme.