Mikulášske stretnutie seniorov

V nedeľu 3. decembra 2017 sa vo svadobke zišli členovia organizácie Jednoty dôchodcov, aby privítali Mikuláša. Na úvod akcie, po privítaní prítomných, zatlieskali seniori deťom, členom detského súboru Štvorlístok pri základnej škole. Pod vedením Márie Desátovej potešili prítomných piesňami, tancami a vianočnými vinšami. Za ich vystúpenie poďakoval predseda organizácie seniorov I. Pastorek a informoval s programom posedenia. Podľa neho najskôr oboznámili prítomných členky JDS A. Lednická a E. Žitnanská s mikulášskymi tradíciami a životopisom sv. Mikuláša. Potom nasledoval prípitok, večera a po nej prišiel Mikuláš so sprievodom anjela a čerta. Mikuláš po svojom príhovore rozdal spolu so sprievodom darčeky a posedenie pokračovalo občerstvením a rozhovormi účastníkov posedenia.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová