Ocenenie darcov krvi

Miestna skupina Slovenského červeného kríža usporiadala vo Svadobke dňa 13.11.2019 členskú schôdzu. Cieľom bolo pripomenutie stého výročia založenia tejto organizácie a odovzdávanie Janského plakiet „Za darovanie krvi, za záchranu života“. Bronzovú medailu získali v roku 2019 Miklovič Miloš, Melicher Ľuboš, Figedy Adrián, Lauková Oľga a Kiraľová Monika. Striebornú medailu si prevzal Jakubašek Tomáš. Zlatú medailu získal Ing. Melicher Róbert.

Všetkým držiteľom Janského plakiet gratulujeme a ďakujeme za vzácnu tekutinu – krv.

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva