Ohlasovanie posolstva Vianoc pobedimskými koledníkmi

Malí oduševnení pobedimskí koledníci spolu so správcom farnosti dôstojným pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým, Mgr. Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom sa už tradične zapojili do ohlasovania radostnej zvesti o narodení Božieho Syna na sviatok sv. Štefana 26. 12. 2017. Koledovanie prispieva k napĺňaniu duchovného rozmeru Vianoc – jeho jednej súčasti, ktorou by mala byť aj otvorenosť našich sŕdc každému, kto potrebuje pomoc. Prijatie koledníkov rodinami v Pobedime a ich finančný príspevok je dôkazom ochoty pomôcť druhým. Vykoledované peniaze podporia rozvojové projekty v krajinách subsaharskej Afriky, najmä v Keni, Ugande a Etiópii. Pán farár po koledovaní požehnal navštíveným rodinám ich príbytky.

J. Feranec