Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – prekročenie hraníc