Oznam – vývoz orezu stromov

Oznamuje občanom,

že na parkovisko pri Športovom areáli Jána Mitošinku Pobedim sa môže do 20.9. 2021 vyviesť orez zo stromov a kríkov, ktorý sa bude štiepkovať.

Žiadame občanov, aby po tomto termíne už orez na parkovisko nevyvážali, aby bola plocha upravená k hodovým slávnostiam.

Upozorňujeme občanov, aby boli disciplinovaní a na skládku vyvážali len biologický materiál,

aby sa predišlo znehodnoteniu štiepkovacieho stroja.