Pobedimské fašiangy – sprievod obcou a školský karneval

Vďaka veľkému počtu návštevníkov v maskách i bez masiek nasledoval fašiangový sprievod obcou na čele s heligonkárkou Andrejkou Nedbalovou. Hudbu a spev bolo počuť po celej obci. Samozrejme, že boli aj zastávky. Prvá bola v Hostinci „U hasiča“, kde folkloristi dostali za vystúpenie odmenu, aj niečo na zahriatie. Druhú zastávku mal fašiangový sprievod pred farou. Pán farár privítal príchodiacich, pozrel si ukážku ľudových zvykov a účinkujúcich odmenil klobásou a slaninou. Od fary sprievod pokračoval so spevom a hrou na heligónke do kultúrneho domu, kde bol pripravený školský karneval v réžii školy a rodičov. Rodičia pre svoje ratolesti i pre dospelých pripravili občerstvenie. Krásne vyzdobená sála kultúrneho domu umožnila zažiť deťom v maskách i bez nich sobotňajší podvečer vo veľmi dobrej atmosfére. Na tanečnom parkete to vyzeralo, akoby ste sa preniesli do úžasného sveta rozprávok. Na jednom mieste sa zišli princezničky, princovia, kuchárka, krajčírka, piráti, absolventi, emotikony i rôzne zvieratká. Nemohlo chýbať ani odmeňovanie masiek. Odmenu dostali všetci škôlkari, žiaci z prvého stupňa boli odmenení na základe výberu poroty a žiaci druhého stupňa, ktorí mali kolektívne masky dostali pizzu. Najmenší sa mohli vyšantiť v domčeku a tiež v bazéne so šmýkačkou a loptičkami. To však nebolo všetko. Žiaci pripravili kultúrny program pre žiakov, napr. predcvičovali zumbu, na nápevy piesní pre škôlkarov tancovali rodičia s deťmi… Prišiel aj šašo Ľuboš so svojou balónovou bublinkovou šou. Z toho, že karneval musela pani učiteľka ukončiť o 20.00 hod., je možné si domyslieť, ako sa deti a ich rodičia veľmi dobre cítili a bavili.

Tento deň určite v mnohých zanechal príjemnú spomienku a možno sa stane tradíciou, ktorá bude o rok pokračovať.

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová