Pobedimský fašiang 2020

Pobedimský fašiang môžeme rozdeliť do troch častí: obecná zabíjačka pri svadobke, detský karneval a pochovávanie basy. Akciu organizátorov a to Obec Pobedim, Základná škola s materskou školou Jána Hollého a ZRPŠ pri základnej škole dokumentujú fotografie Jarmily Čopovej, Martina Piškullu a Mgr. Jely Košútovej.