Pochovávanie basy 2017

Po dvoch rokoch sa 25. februára 2017 v sále kultúrneho domu konalo Pochovávanie basy. Akciu otvoril starosta obce Mgr. Martin Lednický, ktorý privítal prítomných a pozval ich aj na ochutnávku zabíjačkových špecialít. Po príhovore prišiel na scénu bubeník aby oznámil príchod fašiangového sprievodu Pod šable. Sprievod tvorili naši folkloristi. Zaspievali typické fašiangové pesničky, doplnené tancami. Po prestávke kultúrna akcia pokračovala hlavným programom a to pochovávaní basy, kde boli folkloristi doplnení miništrantmi, pánom farárom / Ing. Milan Kyselica / a hasičmi v uniformách.. Priebeh pochovávania bol ako tradične so smútočnými prejavmi, plačom a ovzdušie bolo naplnené tymianom. Prítomní poďakovali za kultúrnu akciu potleskom a potom si pochutnali alebo domov si odniesli chutné zabíjačkové špeciality. Súčasťou akcie Pochovávanie basy bola tiež hudobná produkcia skupiny Perinbaba.

I.P.