Požiarno previerkové cvičenie DHZO Pobedim v objekte Dom smútku

01 A DHZO cvičenie Dom smútku 01Dňa 13.04.2016 bolo vykonané previerkové cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim na objekt Dom smútku. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar elektroinštalácie v jednej miestnosti a požiar od sviečky v druhej miestnosti. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815, VW Transporter, a CAS 32 T 148 + 7 členov DHZO Pobedim. Spojenie jednotky DHZO Pobedim prebiehalo pomocou ručných rádiostaníc Motorola. Po príjazde na miesto bol vykonaný prieskum 2 členmi vystrojenými ADP Saturn S7, prieskumom bolo zistené, že sa jedná o požiar  v márnici a šíri sa na strechu. Cvičenie bolo zamerané na overenie času výjazdu jednotky DHZO, čas príchodu na miesto udalosti, vystroj a výzbroj pri zásahu, použitie ADP, spojenie počas zásahu, dodržanie BOZP a činnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim pri skutočnom požiari. Na mieste cvičenia boli prítomní starosta obce Pobedim Bc. Martin Lednický a kronikárka obce Eva Pogranová.
Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov ani k poškodeniu techniky DHZO Pobedim.
Po ukončení cvičenia sa jednotka vrátila na svoju základňu.
Martin Piškula, veliteľ DHZO Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria