Prednáška Duševné zdravie

Miestna skupina Slovenského červeného kríža, Obec Pobedim a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku zorganizovali dňa 16. novembra 2017 prednášku so zdravotníckou tematikou. Prednášku Duševné zdravie predniesla PhDr. Monika Nováková a jej hovorené slovo bolo doprevádzané základnými údajmi na premietacom plátne. Tematika bola vhodná práve v jesenný čas, kedy viacerí trpia depresiami a duševné choroby sú intenzívnejšie. Prednášateľka Dr. M. Nováková sa na úvod venovala duševnému zdraviu a to predovšetkým ako si toto zdravie udržať. Jednou z viacerých častí prednášky bola Alzheimerova choroba, ktorú možno zaradiť do kategórie civilizačných chorôb. Záver hodnotnej prednášky, ktorú sledovalo so záujmom temer 60 poslucháčov, patril alkoholizmu a to tak čo sa týka prejavom tejto choroby ako aj možnosti prevencie a liečenia. I keď pôvodne sa plánovala na mesiac november prednáška s historickou tematikou zdravotnícka prednáška bola, ako sa uviedlo v úvode príspevku, práve v tomto období aktuálnejšia. Na prednášku Praveký a slovanský Pobedim pozývame v mesiaci apríli budúceho roku.

Text: I. Pastorek

Foto: Ivan Pätnický