Prednáška Odkrytá minulosť Pobedima

Z príležitosti 60. výročia začiatku archeologických výskumov v našej obci a životného jubilea čestnej občianky Pobedima PhDr. Dariny Bialekovej CSc. zorganizovala Obec Pobedim a Základná organizácia JDS Pobedim prednášku na tému Odkrytá minulosť Pobeima. Konala sa dňa 19. novembra 2019 a prednášateľom bol Mgr. Ivan Pastorek, ktorý prezentoval archeológov pôsobiacich v našej obci, predovšetkým dr. Darinu Bialekovú a poukázal na výskumy a ich výsledky v období praveku a v dobe slovanskej. Osobitne sa venoval výskumu a významu slovanského hradiska z obdobia Nitrianskeho kniežatstva. Prednášku navštívilo 60 poslucháčov z rôznych vekových skupín ako aj žiaci vyšších ročníkov základnej školy. Organizátori ďakujú za technickú pomoc Mgr. Jele Košútovej a Ivanovi Pätnickému ako aj  členkám výboru JDS za pripravené občerstvenie.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová