Prednáška Pamiatky a pamätihodnosti obce

DSCN3448Dňa 8. apríla 2016 sa v sále svadobky uskutočnila prednáška Pamiatky a pamätihodnosti obce. V zaplnenej sále obecného zariadenia prednášali Mgr. Ivan Pastorek a správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. I. Pastorek sa venoval pamiatkovým objektom a to konkrétne kamenným plastikám v obci a stavbám ako sú mlyn, farská budova s pamätnou tabuľou básnika Jána Hollého, roľnícky dom a kostol sv. Michala archanjela. V náväznosti na časť prednášky o pamiatkovom objekte kostola vdp. Ľ Tvrdý podrobne a pútavo popísal obsahovú stránku vybraných obrazov a plastík. Obe časti prednášky dopĺňali dokumentárne fotografie. Organizátormi kultúrno-vzdelávacej akcie boli Obec Pobedim, Farnosť Pobedim a základná organizácia Jednoty dôchodcov v Pobedime. Za organizátorov v závere prednášky poďakoval prednášateľom a prítomným občanom starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý taktiež ocenil spoluprácu Mgr. Jely Košútovej a Ivana Pätnického, zabezpečujúcich technickú stránku akcie. Návštevníci prednášky si tiež mohli pozrieť výstavku prác žiakov školy na témy remeslá a kroj v Pobedime.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria