Prerušenie prevádzky materskej školy

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z dňa 1.11.2020 (bod č. 5) a po prerokovaní so zriaďovateľom školy sa prerušuje prevádzka materskej školy do 9. novembra 2020 v obidvoch triedach. Je potrebné sledovať zdravotný stav detí, v prípade potreby kontaktujte ošetrujúceho lekára dieťaťa. V prípade priaznivej epidemickej situácie bude nástup detí do MŠ 10.11.2020. Aktuálne informácie budú zverejňované na web stránke školy.