Previerkové cvičenie hasičov v obci Čachtice

Dňa 17.11.2017 veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil jednotke DHZO Pobedim previerkové cvičenie – povodňové práce pri pretrhnutí hrádze vodnej nádrže v obci Čachtice. Cvičenie bolo zamerané na overenie časov príchodu na miesto, činnosti členov DHZO na mieste a použitie povodňových barier, preverenie ustrojenosti členov, používania OOPP, dodržiavanie BOZP. Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu. Na zásah použitá technika: AHZS MB Vario,AHZS VW Transporter, CAS 32 T 815, CAS 32 T 148 a protipovodňový vozík a 10 členov DHZO Pobedim.

Cvičením sa preverilo: čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu , čas výjazdu techniky DHZO, velenie pri zásahu – veliteľ zásahu, správne použitie povodňových barier, správne nasadenie SaP pri povodniach a správne použitie motorových čerpadiel z povodňového vozíka

Námet previerkového cvičenia bolo: pretrhnutá vodná hrádza na vodnej priehrade v obci Čachtice , práca s protipovodňovým vozíkom – ovládanie a plnenie povodňových bariér, obsluha čerpadiel, plnenie vriec s pieskom a stavanie hrádze.

Cvičenia sa zúčastnili jednotky: DHZO Čachtice a DHZO Pobedim. Rozhodca: Bc. Jozef Smolinský – krajský predseda UzV DPO SR, člen prezídia DPO SR

Zdroj: DHZO Pobedim