Prijatie detí do života obce Pobedim – 2019. Foto: Lucia Kameniarová