Prijatie prváčikov na Obecnom úrade v Pobedime

IMG_1239aPrváčikovia si odchádzajúc zo svojej triedy mysleli, že idú domov. Plní dojmov, nevediac, o čom sa skôr rozprávať, či o slávnosti v škole, alebo o tom, čo bolo v ich triede, zistili, že domov ešte nepôjdu. Ich kroky smerovali k Obecnému úradu v Pobedime. Spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, riaditeľkou PaedDr. J. Tovačovskou, zástupkyňou riaditeľky Mgr. Pastulovou, triednou učiteľkou Mgr. Škanderovou a dôstojným pánom JCLic. Mgr. Tvrdým zdolali množstvo schodov a vstúpili do obradnej miestnosti obecného úradu. Ich tváričky boli plné napätia z očakávania, čo sa bude ešte diať.

Nasledovalo slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka ZŠ s MŠ na pôde obecného úradu v Pobedime. Otvorila ho slovami básnika Vladimíra Žitňanská. Starostka obce Mgr. Eva Směřičková sa deťom prihovorila milým slovom a popriala veľa šťastia pri získavaní potrebných vedomostí. Neobišla ani rodičov. Zaželala im veľa trpezlivosti so svojimi malými žiačikmi. Prváčikovia z rúk starostky prevzali malý darček – knihu, aby im pripomínala tento slávnostný deň a sladkú maškrtu – čokoládu.

Rodičia sa zároveň podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim. Na záver nasledovalo spoločné fotenie. Fotografie zostanú krásnou spomienkou na deň, keď si už prestali hovoriť „som škôlkar“, ale „som školák“.

 

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva