Privítanie nového roku 2017

Privítanie nového roku 2017

Stalo sa už tradíciou, že na Nový rok pobedimčania privítajú nový rok stretnutím a ohňostrojom v centru obce. Aj v tomto novom roku sa zišlo nemálo obyvateľov obce, ktorých privítal starosta obce Mgr. Martin Lednický. Ohlásil ohňostroj a pozval prítomných na starostovské a poslanecké občerstvenie. Podával sa starostovský čaj. poslanecké varené víno a punč. Oboje nápoje návštevníkom akcie chutili a samozrejme na stretnutí nechýbali blahoželanie do nového roku 2017. Po 17. hodine ohlásil starosta obce ohňostroj a potom sa zraky prítomných obrátili na večernú oblohou, na pozeranie pekného ohňostroja, ktorý bol trocha rušený hmlou a táto robila starosti predovšetkým pri fotografovaní.

Po hlavnom bode programu spoločenského stretnutia Mgr. M. Lednický poďakoval za realizáciu ohňostroja Petrovi Ferancovi, spolupracovníkom za prípravu a podávanie občerstvenia a všetkým za účasť so želaním zdravia, šťastia a veľa dobrého v novom roku 2017.

Foto a text: I. Pastorek