Privítanie nového roku

V posledných rokoch je dobrým zvykom, že sa v prvý januárový deň spoločne stretnú obyvatelia, starosta a poslanci Pobedima, aby privítali nový rok. Inak tomu nebolo ani 1. januára 2020. Od 16.30 hod. sa začali schádzať pred Svadobkou Pobedimčania, aby si starostovským punčom, poslaneckým punčom, vareným vínom i čajom pripili na nový rok 2020. Novoročný ohňostroj vypukol o 17.00 hod. a trval 10 minút. Na čarovné svetelné efekty na večernom nebi sa prizeralo množstvo ľudí. V tento sviatočný večer panovala veľmi príjemná atmosféra. Ľudia si navzájom vymieňali novoročné gratulácie, viedli sa rozhovory i hodnotenie ohňostroja, ktorý sa veľmi páčil.

Všetkým, ktorí sa podieľali na akejkoľvek príprave a uskutočnení tohto večera, patrí veľké poďakovanie. Veríme, že o rok sa zídeme znova.

Eva Pogranová