Propagačná tabuľa Slovanské hradisko v Pobedime

P1020648aZ príležitosti 55. výročia začatia archeologických výskumov obec Pobedim inštalovala propagačnú tabuľu. Tabuľa je umiestnená severne od mosta cez potok Dubová a informuje o slovanskom hradisku a preskúmaní hradiska z čias Pribinovho kniežatstva. Text je doplnený fotografiami z výskumu a nálezov.

Ústrednú tabuľu graficky navrhla a realizovala firma REDES Nové Mesto nad Váhom. Konštrukcia a osadenie tabule je  výsledkom práce Ivana a Stanislava Pätnického so spolupracovníkom Daliborom Rondošom.

Text a foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria