Púť k sv. Antonovi Paduánskemu

DSC03861aV piatok (13.6.2014), na sviatok sv. Antona Paduánskeho, navštívili veriaci z  farnosti Pobedim a filiálky Bašovce, pútnické miesto SVATÝ ANTONÍNEK, ktoré sa nachádza na Blatnickej hore, nad obcou Blatnice pod Svatým Antonínkem. Pútnikov viedol vdp. Mgr. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim. Krásne počasie a malebný juhomoravský kraj len umocňovali atmosféru tohto pútnického miesta. Na Blatnickej hore pútnikov privítala studnička so „zdravou vodou“, kaplnka sv. Antona Paduánskeho a Krížová cesta osadená v  tichom prostredí v blízkosti kaplnky. Po príchode sa pútnici zhromaždili a spoločne pomodlili krížovú cestu s veľmi dojímavými myšlienkami sv. Faustíny k jednotlivým zastaveniam krížovej cesty a Korunku Božieho milosrdenstva. O 17. hod.  nasledovala svätá omša. Bolo šťastím a veľkým duchovným povzbudením zúčastniť sa na svätej omši, na ktorej bolo prítomných veľké množstvo veriacich a ktorej koncelebrantom bol i náš pán farár vdp. Dušan Nemec. Touto cestou zároveň vyjadrujeme pánovi farárovi veľkú vďaku za to, že nás na tieto miesta priviedol, že sme sa mohli včleniť do veľkého množstva ľudí, ktorí si prišli uctiť pamiatku sv. Antona Paduánskeho a prežiť veľmi bohatý duchovný zážitok.

Anna Melicherová

Fotografie: viď Fotogaléria