Reštaurovanie hlavného oltára kostola – dokumentácia I. etapy

Reštaurovanie hlavného oltára kostola sv. Michala archanjela je rozvrhnuté do 5 etáp. V prvej etape, v roku 2019, bolo reštaurované tzv. malé nebo s ústrednou plastikou Boha Otca. Realizátorom reštaurovania je akademický sochár Milan Flajžík,ktorý poskytol fotodokumentáciu priebehu reštaurovania. Dokumentácia prezentuje stav pred reštaurovaním, čistenie, petrifikáciu / spevnenie /, rekonštrukciu drevnej hmoty, tmelenie, kriedovanie, montáž a výsledný stav po náročnom reštaurovaní.