Reštaurovanie maľby a časti hlavného oltára kostola sv. Michala archanjela

Začiatkom decembra 2019 bola Dušanom Strečanským a spolupracovníkom Martinom Konečným reštaurovaná nástenná maľba v presbytériu kostola sv. Michala archanjela a po reštaurovaní bola inštalovaná horná časť hlavného oltára. Reštaurovanie oltára, ktoré je rozvrhnuté do 5. etáp, realizoval akademický sochár Milan Flajžík s kolektívom. Pôvodná maľbu kostola je dielom maliara Júliusa Ádáma z roku 1935 a jej reštaurovanie obohatilo kostol o výtvarnú a estetickú hodnotu. Na reštaurovaní oltára sa finančne podieľali Rímskokatolícka cirkev Farnosť Pobedim, dobrovoľní prispievatelia, Ministerstvo kultúry SR a Obec Pobedim. Maľba presbytéria kostola bola financované sponzorom, ktorému osobitne poďakoval správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý.

Text a foto : I. Pastorek