Úhrada dane z nehnuteľnosti , daň za psa a miestny poplatok

Oznamujeme občanom,

ž e p l a t b u  z a

Daň z nehnuteľnosti,

daň za psa a miestny poplatok

za komunálny odpad môžete uhradiť

v Novom Kultúrnom dome Pobedim

v bývalej jedálni:

29. 6.2020 od 9,00 do 15,00