Zasadania obecného zastupiteľstva 2010 – 2014

samosprava_icon104