Sedem rekordných výjazdov DHZO Pobedim

pivniceKrajské operačné stredisko Integrovaného záchranného systému /KOS IZS/ Trnava požiadalo dňa 1. augusta 2014  jednotku DHZO Pobedim o technickú výpomoc – odčerpávanie vody po prietrži mračien v okrese Piešťany.  Bola to výpomoc Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchrannému zboru /OR HaZZ/ v Piešťanoch.

Jednotka DHZO Pobedim bola vyslaná s technikou AHZS MB Vario 815 + 3 členovia zasahovali v obci Moravany nad Váhom kde sa jednalo o zaplavenú pivnicu rodinného domu č. 462. Ďalšia pivnica a garáže boli zaplavené v bytovom dome  na ulici Orviský kút č.80. Pivnica bola tiež zaplavená v Piešťanoch na ulici Vysoká č. 39. Iný zásah sa uskutočnil v obci Banka kde bol odtrhnutý  svah zeme pri rodinných domoch. Hasiči zasahovali tiež v Piešťanoch na Robotníckej ulici 2, kde ako v predchádzajúcich prípadoch bola zaplavená pivnica. Vodu z pivníc bolo potrebné odčerpať na Žilinskej ulici / č. 17 / a na ulici Skalná č. 50.  Členovia DHZO Pobedim pri čerpaní vody z pivníc použili čerpadlo Heron a benzínové kalové čerpadlo Honda.

Na základe údajov DHZO Pobedim spracoval I. Pastorek