Seniori snemovali a fašiangovali

Začiatkom roku je obdobie kedy spoločenské a záujmové organizácie v obci hodnotia uplynulý rok a predkladajú členskej základni plán na rok 2017. Nebolo tomu inak ani v prípade seniorov, ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku. Za prítomnosti starostu obce Mgr. Martina Lednického členovia výboru oboznámili členskú základňou o najdôležitejších akciách v roku 2016 a zároveň predložili na schválenie námety na činnosť organizácie v tomto roku ako i dokumenty ekonomického rázu. V diskusii ocenil činnosť členov jednoty dôchodcov starosta obce a predseda organizácie doplnil informáciami plán na rok 2017. Ako už u JDS býva zvykom, snemovanie sa koná v čase fašiangov, dôchodcovia nielen dňa 26, februára 2017 snemovali ale sa aj občerstvili a pobavili. Mali bohatú večeru, pečivo slané i sladké o ktoré sa postarali viaceré ochotné členky organizácie a samozrejme nechýbal ani pohár vína a na úvod šampanské. Účastníci Fašiangového posedenia sa zabavili pri hudbe Valovícov, harmonikou a spevom Jozefa Sýkoru a tiež ako obyčajne i vystúpeniami členiek jednoty dôchodcov. Tieto aj v tomto roku mali úspech svojimi vystúpeniami a to tak tancom rómskeho súboru ako aj vystúpením hravých mačiek. Vďaka im ako i všetkým zainteresovaným mohli si naši seniori odniesť pekný zážitok a tešiť sa na budúce stretnutie. Technickú stránku schôdze ako i vystúpení a hudobnej produkcie zabezpečoval Ivan Pätnický.

I.Pastorek

Foto: Eva Pogranová