Seniorský Mikuláš

Na deň sv. Mikuláša sa v sále svadobky zišli členovia Jednoty dôchodcov Pobedim na Mikulášskom posedení. V úvode, po privítaní, si prítomní vypočuli životopis obľúbeného svätca a ako aj tradície spojené Mikulášom. Nechýbala ani vhodná pieseň v podaní členiek JDS. Po večeri bola, ako prekvapenie, pripravená bohatá tombola. Počas Mikulášskeho posedenia seniorov panovala príjemná, predvianočná atmosféra.

I.P.