Šitie rúšok v čase koronavírusu

Starosta obce Mgr. Martin Lednický v prvej fáze šitia rúšok pre obyvateľov obce zabezpečil a doviezol materiál, oslovil šikovné ženy krajčírky a ich kolegyne. Taktiež po výzve sa prihlásili dobrovoľníci. Vďaka za potrebné rúška patrí obyvateľom našej obce ktorými boli : Mária Desátová, Renáta Gonová, Jana Havrlentová, Oľga Klimová, Monika Košinová, Lýdia Lednická, Hana Melicherová, Emília Miklovičová, Jana Miklovičová, Ján Mizerák s manželkou Máriou, Jana Ondrejechová, Denisa Pätnická, Ľudmila Pätnická, Vladimíra Svetlíková, Lenka Vavrová, Soňa Vavrová, Janka Lednická, Lívia Žitnanská a pomáhala i Elena Cagalová.

Obec poskytla na výrobu rúšok priestory jedálne na výrobu rúšok a vytvorila tak veľmi dobré podmienky pre prácu našich šičiek a ich spolupracovníčok. Ďakujeme Vám … Napriek tomu, že mnohé riadne pracujú, majú svoje rodiny a deti boli ochotné a po práci prišli a vyrábali rúška pre našich občanov. Veľká vďaka… Vďaka patrí tiež firme ARGUS, Spol. s.r.o. Ostrov / p.Ľuboš Zubák /, galantérii Galatex,Piešťany / Bibiana Paulovičová / , predajni textilu Daniela Piešťany / p. Daniela Macová / za pomoc a ochotu pri zaobstaraní potrebného materiálu

Doposiaľ sa rozdali rúška obyvateľom od 60 rokov a taktiež sú k dispozícii u obvodného lekára, na pošte, v COOP Jednote, v Potravinách p. Bieliková, v Záhradkárstve p. Vavrová. Rúška sa priebežne dopĺňajú a budú sa roznášať našim obyvateľom.