Slávnosť Stavanie mája

MájNetradične pred tradičným Stavaním mája sa konala celoobecná brigáda pod názvom Upracme si Pobedim. Za príjemného počasia sa dňa 30. apríla 2016 stretli obyvatelia obce pred svadobkou, aby boli svedkami kultúrnej akcie, ktorej súčasťou a dá sa povedať veľmi dôležitou bolo postavenie mája, čo naši hasiči zvládli na jednotku. Potom nasledoval krátky príhovor starostu obce Bc. Martina Lednického, ktorý požiadal folklórnu skupinu o vystúpenie. FS Pobedimčan sa predstavil repertoárom piesní a samozrejme nechýbala ani pieseň Máj, máj máj zelený…Súčasťou slávnosti bolo tiež už tradičné vystúpenie skupiny Valovíci a premiéru mala skupina Country boy.
Pre návštevníkov si mohli zakúpiť guláš a pivo a podával sa i pohár vína. Pripomíname, že občerstvenie sa podávalo v stánkoch, ktoré sú majetkom obce.

I. Pastorek