Spomienka na oslobodenie obce

V prvom čísle obecných novín Pobedimčan sú zverejnené kultúrno – spoločenské akcie, ktoré sa zrealizovali alebo sú plánované v tomto roku. Vzhľadom k nákaze koronavírus sa viaceré neuskutočnili, medzi inými i spomienkové oslavy oslobodenia obce Pobedim. Starosta obce Mgr. Martin Lednický a člen kultúrnej komisie Ivan Pätnický  sa rozhodli netradičným spôsobom uctiť si pamiatku osloboditeľov položením venca k pamätnej tabuli SNP.