Hody 2020 – Spomienková slávnosť k 110. výročiu biskupa Jozefa Feranca

Z príležitosti 110. výročia narodenia banskobystrického biskupa Jozefa Feranca sa na hodovú nedeľu 27. septembra 2020 konala sv. omša Po jej skončení sa uskutočnila spomienková slávnosť na cintoríne pri hrobe biskupa Jozefa Feranca. Na začiatku spomienky vystúpili piesňami členovia folklórnej skupiny Pobedimčan a následne odznela báseň pána biskupa Pýcha moja. V príhovore správca farnosti JCLic. Ľuboš Tvrdý priblížil dôležité etapy životnej cesty biskupa Jozefa Feranca. Obec Pobedim v zastúpení starostom obce Mgr. Martinom Lednickým si uctila svojho najvýznamnejšieho rodáka príhovorom a položením kvetov na jeho hrob. V závere spomienkovej slávnosti odznela báseň Verím, autorom ktorej je biskup J. Feranec. V mene pobedimskej farnosti položil veniec na hrob biskupa Jozefa Feranca správca farnosti JCLic Ľ. Tvrdý. Spomienkové stretnutie bolo ukončené modlitbou účastníkov.

Foto: Ján Feranec