Stavanie mája 2018

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. Často sa Máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali do ženských šiat, alebo sa na ne vešali malé bábky. Neskôr pôvodný význam Májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať Máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slovensku napríklad Máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden pre obec a podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry, iba horná časť sa ponecháva s vetvami.

K obciam, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote, patrí aj Pobedim. Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu Mája. Aj keď v tomto roku sa tento dátum nepodarilo z rôznych príčin dodržať, všetko sme napravili 2. mája 2018. Pred Svadobkou sa zišli Pobedimčania, aby podporili partiu chlapov – slobodných i ženatých, ktorí bez pomoci techniky len vlastnými silami pomocou lán a rebríkov postavili stužkami vyzdobený Máj. Za takéto, takmer zabudnuté stavanie, chlapi zožali zaslúžený potlesk. Folklórna skupina Pobedimčan tiež prispela svojimi piesňami k umocneniu tejto krásnej chvíle.

Na záver sa starosta obce Mgr. Martin Lednický poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na tomto podujatí zúčastnili – zaobstarali, doviezli, vyzdobili, postavili Máj, hasičom, folklórnej skupine, Ivanovi Pätnickému, ktorý sa už tradične postaral o ozvučenie i hudobnú produkciu. Poďakoval tiež obyvateľom obce, ktorí prišli a túto sviatočnú chvíľu podporili. Nakoniec všetkým ponúkol malé občerstvenie. A na to z výšky majestátne dohliadal pobedimský Máj.

Eva Pogranová

Foto: Eva a Zuzana Pogranové