Stretnutie jubilantov 2017

V mesiaci novembri sa v obecnom účelovom zariadení, vo svadobke, pravidelne stretávajú naši jubilanti a to 60 roční a starší a jubilejné manželské páry. Bolo tomu i dňa 10. novembra 2017 keď sa v sobáške stretli jubilanti, občania obce starší ako 80 rokov a jubilujúce manželské páry. Milá slávnosť sa začala vystúpení našich žiakov, ktorí básňami a piesňami ako aj hovoreným slovom pozdravili pobedimských jubilantov. Po nich nasledoval oficiálny program na ktorom mal slávnostný príhovor starosta obce Mgr. Martin Lednický a predseda komisie kultúry a školstva Mgr. Ivan Pastorek prečítal mená pozvaných jubilantov. V druhej časti tejto časti stretnutia mal príhovor starosta obce k jubilujúcim párom a celý oficiálny program moderovala Vladimíra Žitnanská.

Pre pozvaných účastníkov stretnutia a hostí bola pripravená večera a občerstvenie a do tanca a na počúvanie im zahrala hudobná skupina Duo namaha z Hornej Stredy. Súčasťou slávnostného programu bolo odovzdanie pamätných listov jubilujúcim párom, odovzdanie kvetu, blahoželanie a potom spoločná snímka manželských párov. Inak najstaršou občiankou našej obce je Štefánia Kucharová, ktorá v decembri tohto roku oslávi 95. výročia narodenie.

Stretnutie pokračovalo voľnou zábavou, rozhovormi a účastníci slávnosti si odniesli praktický darček.

Text: Ivan Pastorek

Foto: Lucia Kameniarová