Stretnutie jubilantov 2019 01

Stretnutie jubilantov úvodný kultúrny program detí materskej školy a oficiálna časť stretnutie

Foto: Ladislav Melicher