Stretnutie jubilantov 2019 02

Stretnutie jubilantov – spoločenská časť, odovzdanie pamätných listov jubilujúcimm manželom

Foto: Lucia Kameniarová