Stretnutie po hodovej sv. omše. Foto Eva Pogranová