Stretnutie rodín Kadlec a Kotleba

V sobotu 21. januára 2017, po sv. omši za zomrelých a živých príslušníkov rodiny Kadlec, sa zaplnila kapacita sály svadobky potomkami Alojza Kadleca a Kataríny Kadlecovej rodenej Pogranovej.V úvodnej časti už tradičného stretnutia, z príležitosti narodenín pátra J. Kadleca, boli prítomní aj bývalí spolubratia J. Kadleca, jezuiti z Piešťan, Po slávnostnom obede pokračovalo priateľské stretnutie rozhovormi ale tiež vystúpením folklórnej skupiny Žito z Piešťan a I. Pastorek prezentoval rodokmeň  rodu Kadlec od Pavla Kadleca/ pred rokom 1660 / po Alojza Kadleca / 1897 /. Pripojil i zaujímavosti z pobedimských matričných záznamov.

Týždeň po stretnutí rodiny Kadlec / 28. január 2017 / bolo ďalšie stretnutie a to rodiny potomkov Michala Kotlebu a manželky Anny rodenej Melicherovej. Na stretnutí oslávili životné jubileum Ing. Petra Kotlebu, prvého starostu obce po roku 1989 a do nedávnej minulosti aktívneho člena Folklórnej skupiny Pobedimčan. O spoločenskú zábavu sa postaral harmonikár Jozef Sýkora a Ivan Pätnický. Ján Kotleba prezentoval súčasný rodokmeň rodiny Kotleba a účastníci spoločenského stretnutia si pozreli mnohé fotografie a spomenuli si aj na tých, ktorí sa priateľského stretnutia nedožili.

Vhodné je pripomenúť že v roku 2013, z iniciatívy Jozefa Segeša, sa uskutočnilo stretnutie Segešovcov, ktorých najstarší člen sa uvádza už v roku 1592. Z rodu Segeš pochádza i učiteľ národov J.A. Komenský.

I. Pastorek
Vo Fotogaléri sú historické a novšie fotografie z oboch rodín.