Stretnutie s Mikulášom

V podvečer pred sviatkom sv. Mikuláša sa stretli s Mikulášom aj pobedimské deti. Najskôr sa zišli na sv. omši v kostole, kde si vypočuli sv. omšu a príležitostnú kázeň pána farára. Z chrámu prešli ku fare a tu sa najskôr rozsvietil vianočný stromček a na koči prišiel Mikuláš so sprievodom anjela a čerta. Mikuláš sa prehovoril k početným deťom a potom rozdal skutočne hodnotné mikulášske darčeky. Balíčkov bolo rovnako ako minulý rok, no detí bolo viac. Po odovzdaní darčekov, niektoré deti recitovali a spievali, mohli sa deti občerstviť a zahriať ovocným čajom a dospelí zase punčom. Na tých, ktorí sa chceli povoziť, čakal koč.

Organizátormi a podporovateľmi Mikulášskeho stretnutia boli Obec Pobedim, Farský úrad Pobedim, Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim, FK 1925 Pobedim, TJ Sokol – ženy Pobedim. 

I.P.

Foto: Eva Pogranová