Stretnutie s Mikulášom

Obecný úrad Pobedim spolu s Farským úradom Pobedim pripravili pre deti i dospelých „Stretnutie s Mikulášom“. Toto už tradičné stretnutie sa uskutočnilo 5. decembra 2019. Pred 17.30 hodinou kostolné zvony začali svojim prenikavým hlasom zvolávať do kostola na Mikulášsku svätú omšu, ktorú celebroval pán farár Ľuboš Tvrdý. Na pomoc si zobral malého pomocníka plyšového kocúra Garfielda. Tento tučný ryšavý a večne hladný kocúr pomáhal vysvetliť deťom, ako sa nemajú správať voči ostatným. Slávnostnú atmosféru umocnil spevom a hrou na hudobných nástrojoch spevácky zbor SILOE. Po ukončení sv. omše sa deti i dospelí sústredili pred farou. Čakali na Mikuláša a jeho pomocníkov anjela a čerta. Samozrejme, ako každý rok, sa doviezli na saniach ťahanými dvoma krásnymi koníkmi. Aj keď sme sneh nemali, Mikuláš si pomohol. Nechal na sane namontovať kolesá, a tak jeho príchodu nič nebránilo. „V dolinách, keď za večera…“ túto pieseň si pri príchode spieval Mikuláš. Jeho krásny hlas sa niesol ponad hlavy prítomných . Potom sa na odpočítavanie rozsvietil vianočný stromček. Mikuláš sa usadil v pripravenom kresle, pomocníci priniesli koše s balíčkami, na ktoré už deti netrpezlivo čakali. Tie si ich od anjela postupne preberali. Lenže Mikuláš mal podmienku, že musia povedať básničku, alebo zaspievať pesničku. Malinké detičky to samozrejme ešte nevedeli, niektoré sa hanbili a dokonca aj báli. Nebáli sa Mikuláša a anjela, ale čerta. Našťastie asi všetky detičky poslúchali, pretože do jedného dostali mikulášsky balíček a čert nemusel nikoho zobrať so sebou do vreca. Aby nikomu nebolo zima, bol pripravený čaj i vianočný punč.

Poďakovanie za tento večer patrí všetkým, ktorí sa na príprave akokoľvek podieľali. A že to bolo krásne Mikulášske stretnutie v kostole i pred farou, o tom svedčili najmä rozžiarené očká detí a úsmevy ich rodičov i starých rodičov. Svätý Mikuláš, stretneme sa znova o rok.

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva