Úcta k sv. Floriánovi

V druhú májovú nedeľu dňa 6. mája 2018, po sviatku sv. Floriána, sa konala sv. omša a poďakovanie sv. Floriánovi. Na sv. omši sa zúčastnili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim so zástavou a pobedimskí veriaci. Sv. omša bola tiež za zosnulých hasičov a osobitne za dlhoročnú členku hasičskej organizácie Jarmilu Máriu Bielikovú. Po sv. omši bol posvätený reštaurovaný obraz Panny Márie zo začiatku 19. storočia a po tomto akte sa hasiči ako i niektorí Pobednčania prešli k soche sv. Floriána. Tu si svätca uctili kyticou kvetov a spomienkou na patróna hasičov v podaní Ing. Mateja Palkoviča. Súčasťou úcty k sv. Floriánovi boli príležitostné modlitby, ktoré predniesol farár Ľuboš Tvrdý. V závere úcty k sv. Floriánovi poďakoval hasičom za ich aktivity starosta obce Mgr. Martin Lednický.

I.P.

Foto: Eva Pogranová