Upozornenie na riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí

Vážení občania !

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov ale aj spaľovanie odpadov a zakladanie ohňov v prírode. Niektorí občania sa pri týchto činnostiach správajú nezodpovedné a ľahkovážne a tým ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci jav a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty !
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené – ohniská !

     – pri odchode ohniská dôkladne uhaste !

  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.