Upracme si Pobedim a výsadba sakúr

V roku 2016 sa vedeniu obce v spolupráci s organizáciami a občanmi podaril doslova „husársky“ kúsok. V priebehu jedného dňa sme si dokázali upratať našu dedinku i jej okolie. Bola to veľmi úspešná brigáda. Pokus o takúto akciu bol aj v roku 2017, ale počasie nám neprialo. V tomto roku sa to podarilo. V sobotu 28. apríla 2018 sa približne stovka mužov, žien i detí z Pobedima a aj okolitých obcí, zišla na školskom dvore, kde sa zapísali do prezenčných listín. Podľa druhu práce a zaradenia do skupín, im boli odovzdané pripravené pracovné pomôcky (pracovné rukavice, vrecia, vedrá, motyky, metly, fúriky a iné). V areáli školy učitelia, žiaci i rodičia čistili pieskovisko, napĺňali črepníky zeminou a vysádzali kvetmi, dopĺňali mulčovaciu kôru do záhonov, vytrhávali burinu, natierali skrinky na hračky pri pieskovisku, zametali chodníky nielen v areáli školy, ale i okolo kostola. Hasiči prerezávali stromy nielen v škole, ale i okolo kostola a v dedine. Poľovníci vyčistili polia od odpadu od Podolia smerom k Pobedimu, partia žien s deťmi zasa od Bašoviec k Pobedimu, okolo mlyna a v obci, ďalšia partia žien a detí okolo poľnohospodárskeho družstva smerom k Staničnej ulici, vyčistili aj túto ulicu a ďalšie. Sokolky dali do poriadku areál roľníckeho dvora a Zdravotného strediska, ostrihali kríky, vyčistili záhony, vysádzali rastlinky. Rybári prerezali náletové kríky na brehu Dubovej a vyčistili tok od nahádzaného odpadu. Členky Červeného kríža vyčistili a vysadili kamenné ozdobné žardiniéry v obci. Na ihrisku boli umiestnené štyri veľkokapacitné kontajnery, kam mohli občania v priebehu soboty vynášať spotrebný odpad z domácností.

Sprievodnou akciou brigády bolo vysádzanie mladých stromčekov sakúr. Sakury (japonské čerešne) sú viac ako 60 rokov neoddeliteľnou súčasťou Pobedima. Záplava ružových kvetov na stromoch i pod nimi na konci apríla a začiatkom mája patrí k nezameniteľnému koloritu našej dedinky. No vek sa podpísal aj na týchto nádherných stromoch. Veľa ich už vyhynulo a tie, ktoré ešte sú, nemajú k tomuto ďaleko. Z podnetu Folklórnej skupiny Pobedimčan sa vedenie obce a organizácie rozhodli zakúpiť štrnásť nových stromčekov. Trinásť bolo vysadených v parku pri Kostole sv. Michala Archanjela v Pobedime a jedna v parčíku základnej školy. Tejto úlohy sa úspešne zhostili najmä záhradkári. Pomáhali aj členovia jednoty dôchodcov, poľnohospodárskeho družstva i občania. Túto krásnu akciu nám budú pripomínať nielen sakury, ale i pamätná tabuľa, ktorú spoločne odhalili zástupcovia všetkých spoločenských organizácii v obci a starosta obce Mgr. Martin Lednický. Aby stromčeky rástli a robili len radosť, každý jeden posvätil náš kňaz JCLic. Ľuboš Tvrdý.

Po skončení upratovania a vysádzania sakúr mali účastníci brigády pripravené v športovom areáli Jána Mitošinku občerstvenie – kofolu pivo a  guláš. O výborné jedlo sa postarali členovia telovýchovnej jednoty a ich príbuzní. Všetkým, ktorí v sobotu prišli treba poďakovať. No poďakovanie si zaslúžia aj pracovníci obecného úradu, ktorí sa pričinili o to, aby táto akcia mala úspech.

Znova sa ukázalo, že Pobedimčanom na ich malej dedinke veľmi záleží. Veríme, že v budúcnosti sa táto akcia bude opakovať každý rok .

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva