Vianočná besiedka

Plná sála svadobky si z Vianočnej besiedky školy odnášala príjemné dojmy z vystúpenia detí materskej školy a žiakov základnej školy. Vystupujúci navodili správnu vianočnú náladu a to scénkami, tancami, spevom a v neposlednom rade záverečnou vianočnou piesňou. Tak ako v závere uviedol starosta obce Mgr. Martin Lednický patrí poďakovanie za príjemný večer deťom, žiakom a pedagógom za prípravu besiedky, ktorú uviedla a prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Jarmila Pastulová. Vianočná besiedka sa uskutočnila 20. decembra 2018.

Foto: Eva Pogranová