Vianočná besiedka

Dňa 17. decembra 2019 Základná školy s materskou školou Pobedim pripravila pre našich obyvateĺov tradičnú vianočnú besiedku a ako zvyčajne vo Svadobke.

Foto: Eva Pogranová