Vianočný koncert zboru Siloe

Medzi Vianocami a Novým rokom sa dňa 29. decembra 2019 uskutočnil v kostole sv. Michala archanjela koncert chrámového zboru Siloe s vedúcou Gabrielou Kamenskou. Zazneli chrámové piesne náboženského charakteru a to tak zborové ako aj sólové. Za hodnotný kultúrny zážitok poďakoval účinkujúcim správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý a návštevníci srdečným potleskom. Koncert bol ukončený krátkou pobožnosťou.

Foto: Eva Pogranová