Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pod dohľadom volebnej komisie sa 4. novembra 2017 konali v obecnom účelovom zariadení – svadobke voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja. O voľby žiaľ nebol záujem, počet voličov v percentuálnom vyjadrení dosiahol len niečo nad 17 %, čo bolo hlboko pod celoslovenským priemerom. Po vyhlásení výsledkov volieb budú okres Nové Mesto nad Váhom a teda aj našich občanov v Trenčianskom samosprávnom kraji zastupovať poslanci: Ing. Jozef Trstenský, Mgr. Dušan Bublavý, MUDr. doc. Ján Bielik CSc, Ing. Anna Halinárová a JUDr. Vladimír Fraňo. Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol opätovne zvolený Ing. Jaroslav Baška.