Vydarené taktické cvičenie

V pekné sobotné dopoludnie 24. mája t.r. sa v našej obci realizovalo už tretie, v poradí však najväčšie taktické cvičenie hasičov a záchranárov. Za účasti početného miestneho publika Obecný hasičský zbor Pobedim, v spolupráci zo záchrannými zložkami a síce Hasičským a Záchranným zborom Nové Mesto nad Váhom Hasičským a Záchranným zborom Piešťany a Záchrannou službou Piešťany uskutočnili likvidáciu požiaru a transport ranených z objektu Zdravotného strediska / cvične obytný dom /. Účinne im tom pomáhala moderná hasičská a záchranárska technika. Záverom akcie bolo vyhodnotenie, ktoré bolo pre aktérov cvičenia priaznivé. Správy o taktickom cvičení boli súčasťou reportáží televízií JOJ, TA3 a Pohoda / Nové Mesto nad Váhom /.
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria 01.6. Novinky /
I.P.